מחברת: עדנה כהן שאלון: 037381 מספר עמודים: 302 עמודים הספר מסכם את חומר הלימוד הנדרש לבחינת הבגרות בכימיה 70% ל-5 יח"ל. לספר מצורפות 7 בחינות בסגנון בחינות הבגרות, כולל תשובות מפורטות. כמו כן מצורף דף נוסחאות שיינתן במהלך הבחינה לכל הנבחנים.

נושאי הלימוד

  • מבנה האטום והטבלה המחזורית
  • מבנה וקישור
  • היבטים כמותיים בכימיה
  • חמצון חיזור
  • חומצות ובסיסים
  • כימיה ואנרגיה