מתמטיקה

  • מתאים לתלמידי: י"א+י"ב, שלומדים לבגרות במתמטיקה 3 יח"ל
  • מחבר: ד"ר רן יחיאלי
  • מספר עמודים: 598 עמודים
  בגרות במתמטיקה 801 מתאים ללומדים לבגרות ברמת 3 יחידות לימוד. הספר מכיל את כל חומר הלימוד הדרוש למורה ולתלמיד לצורך לימוד החומר לשאלון 801. לכל אחד מנושאי הלימוד בשאלון 801 מוקדש פרק ובו:
  • חלק התיאוריה הכולל הסבר בהיר, מפורט ומדורג של חומר הלימוד, המשולב בדוגמאות רבות, כולן עם פתרון מלא ומפורט
  • חלק התרגילים, הכולל תרגילים המסודרים מרמת קושי קלה עד גבוהה, על פי סדר הלימוד של הנושא, כך שניתן לתרגל את החומר בהדרגה, עד לרמת הבגרות.
  הנושאים בספר:
  • משוואות
  • ישר ופרבולה במערכת הצירים
  • גיאומטריה אנליטית
  • שינוי נושא נוסחה
  • בעיות מילוליות
  • סדרה חשבונית
  • קריאה ובנייה של גרפים
  • טריגנומטריה במישור
  • סטטיסטיקה
  • הסתברות
  • מתאים לתלמידי: י"א+י"ב, שלומדים לבגרות במתמטיקה 3 יח"ל
  • מחבר: ד"ר רן יחיאלי
  • מספר עמודים: 284 עמודים
  בגרות במתמטיקה 801 מתאים ללומדים לבגרות ברמת 3 יחידות לימוד. הספר מכיל את כל חומר הלימוד הדרוש למורה ולתלמיד לצורך לימוד החומר לשאלון 801. לכל אחד מנושאי הלימוד בשאלון 801 מוקדש פרק ובו:
  • חלק התיאוריה הכולל הסבר בהיר, מפורט ומדורג של חומר הלימוד, המשולב בדוגמאות רבות, כולן עם פתרון מלא ומפורט
  • חלק התרגילים, הכולל תרגילים המסודרים מרמת קושי קלה עד גבוהה, על פי סדר הלימוד של הנושא, כך שניתן לתרגל את החומר בהדרגה, עד לרמת הבגרות.
  חלק ב' כולל את חלק התרגילים, כולל בחינות מתכונת הנושאים בספר:
  • משוואות
  • ישר ופרבולה במערכת הצירים
  • גיאומטריה אנליטית
  • שינוי נושא נוסחה
  • בעיות מילוליות
  • סדרה חשבונית
  • קריאה ובנייה של גרפים
  • טריגנומטריה במישור
  • סטטיסטיקה
  • הסתברות
  • מתאים לתלמידי: י"א+י"ב, שלומדים לבגרות במתמטיקה 3 יח"ל
  • מחבר: ד"ר רן יחיאלי
  • מספר עמודים: 492 עמודים
  בגרות במתמטיקה 802 מתאים ללומדים לבגרות ברמת 3 יחידות לימוד. הספר מכיל את כל חומר הלימוד הדרוש למורה ולתלמיד לצורך לימוד החומר לשאלון 802. לכל אחד מנושאי הלימוד בשאלון 802 מוקדש פרק ובו:
  • חלק התיאוריה הכולל הסבר בהיר, מפורט ומדורג של חומר הלימוד, המשולב בדוגמאות רבות, כולן עם פתרון מלא ומפורט
  • חלק התרגילים, הכולל תרגילים המסודרים מרמת קושי קלה עד גבוהה, על פי סדר הלימוד של הנושא, כך שניתן לתרגל את החומר בהדרגה, עד לרמת הבגרות.
  הנושאים בספר:
  • משוואות
  • הפונקציה הריבועית
  • חזקות
  • סדרה חשבונית
  • סדרה הנדסית
  • בעיות גדילה ודעיכה
  • טריגונומטריה במישור
  • טריגונומטריה במרחב
  • סטטיסטיקה
  • הסתברות
  • התפלגות נורמלית
  • מתאים לתלמידי: י"א-י"ב, bלומדים לבגרות במתמטיקה 3 יח"ל
  • מחבר: ד"ר רן יחיאלי
  • מספר עמודים: 267 עמודים
  בגרות במתמטיקה 802 חלק ב' מתאים ללומדים לבגרות ברמת 3 יחידות לימוד. הספר בנוי כך שניתן להשתמש בו כספר תרגול סופי לקראת בחינת הבגרות בשאלון 802, והוא מכיל את כל חומר הלימוד הדרוש לקראת בחינת הבגרות. הספר מהווה השלמה לספר הלימוד בגרות במתמטיקה 802 חלק א', ולנספח שלו, אך יכול לשמש גם כספר נפרד לצורך תרגול וחזרה לקראת בחינת הבגרות. הספר מחולק לשני חלקים:
  • פרקי תיאוריה ותרגול מאגר בחלק זה מוקדש פרק לכל אחד מנושאי הלימוד בשאלון 802. כל פרק כולל חלק תיאורטי הכולל ובו סיכום תמציתי של נושא הלימוד, ותרגול מאגר, הכולל את תרגילי המאגר המקוריים בנושא, כשהם מסודרים מהקל אל הכבד, ועל פי סדר הלימוד בפרק.
  • בחינות מתכונת חלק זה כולל 50 בחינות מתכונת על פי המבנה של שאלון 802. כל בחינה כוללת 4 תרגילים המבוססים על תרגילי המאגר, ו-2 תרגילים שאינם מבוססים על תרגילי המאגר.
  הנושאים בספר:
  • משוואות
  • ישר ופרבולה במערכת הצירים
  • סדרה חשבונית
  • סדרה הנדסית
  • בעיות גדילה ודעיכה
  • טריגונומטריה במישור
  • טריגונומטריה במרחב
  • סטטיסטיקה
  • הסתברות
  • התפלגות נורמלית
  • מתאים לתלמידי: י"א+י"ב, שלומדים לבגרות במתמטיקה 3 יח"ל
  • מחבר: ד"ר רן יחיאלי
  • מספר עמודים: 667 עמודים
  בגרות במתמטיקה 803 מתאים ללומדים לבגרות ברמת 3 יחידות לימוד. הספר מכיל את כל חומר הלימוד הדרוש למורה ולתלמיד לצורך לימוד החומר לשאלון 803. לכל אחד מנושאי הלימוד בשאלון 803 מוקדש פרק ובו:
  • חלק התיאוריה הכולל הסבר בהיר, מפורט ומדורג של חומר הלימוד, המשולב בדוגמאות רבות, כולן עם פתרון מלא ומפורט
  • חלק התרגילים, הכולל תרגילים המסודרים מרמת קושי קלה עד גבוהה, על פי סדר הלימוד של הנושא, כך שניתן לתרגל את החומר בהדרגה, עד לרמת הבגרות.
  הנושאים בספר:
  • בעיות מילוליות
  • הנדסה אנליטית
  • חשבון דיפרנציאלי
  • בעיות מילוליות של ערך הקיצון
  • חשבון אינטגרלי
  • נספח: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי - תרגילים עם פרמטרים
  • מבחני חזרה
 • ספר זה נועד לסייע בהכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה. בספר הושקעה מחשבה רבה על מנת שהמבחנים שבו יכסו את כל החומר הנדרש - בהיקפו, במבנה כל שאלה וברמת השאלות. בספר יש 20 בחינות עם פתרונות סופיים. שיטת הלימוד המומלצת:
  • שלב 1 - לפתור את 10 הבחינות הראשונות ללא בחירה.
  • שלב 2 - לפתור את בחינות 11-18 עם בחירה, ולאחר השוואה עם התוצאות הסופיות, להעריך את הציון. בתום כל בחינה יש להשלים את השאלות הנוספות.
  • שלב 3 - לפתור את בחינות 19-20 ולתת ציון, כאילו הייתה זו בחינת הבגרות עצמה.
  בהצלחה בבחינת הבגרות
 • ספר זה נועד לסייע בהכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה. בספר הושקעה מחשבה רבה על מנת שהמבחנים שבו יכסו את כל החומר הנדרש - בהיקפו, במבנה כל שאלה וברמת השאלות. בספר יש 20 בחינות עם פתרונות סופיים. שיטת הלימוד המומלצת:
  • שלב 1 - לפתור את 10 הבחינות הראשונות ללא בחירה.
  • שלב 2 - לפתור את בחינות 11-18 עם בחירה, ולאחר השוואה עם התוצאות הסופיות, להעריך את הציון. בתום כל בחינה יש להשלים את השאלות הנוספות.
  • שלב 3 - לפתור את בחינות 19-20 ולתת ציון, כאילו הייתה זו בחינת הבגרות עצמה.
  בהצלחה בבחינת הבגרות
 • ספר זה נועד לסייע בהכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה. בספר הושקעה מחשבה רבה על מנת שהמבחנים שבו יכסו את כל החומר הנדרש - בהיקפו, במבנה כל שאלה וברמת השאלות. בספר יש 20 בחינות עם פתרונות סופיים. שיטת הלימוד המומלצת:
  • שלב 1 - לפתור את 10 הבחינות הראשונות ללא בחירה.
  • שלב 2 - לפתור את בחינות 11-18 עם בחירה, ולאחר השוואה עם התוצאות הסופיות, להעריך את הציון. בתום כל בחינה יש להשלים את השאלות הנוספות.
  • שלב 3 - לפתור את בחינות 19-20 ולתת ציון, כאילו הייתה זו בחינת הבגרות עצמה.
  בהצלחה בבחינת הבגרות
 • ספר זה נועד לסייע בהכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה. בספר הושקעה מחשבה רבה על מנת שהמבחנים שבו יכסו את כל החומר הנדרש - בהיקפו, במבנה כל שאלה וברמת השאלות. בספר יש 20 בחינות עם פתרונות סופיים. שיטת הלימוד המומלצת:
  • שלב 1 - לפתור את 10 הבחינות הראשונות ללא בחירה.
  • שלב 2 - לפתור את בחינות 11-18 עם בחירה, ולאחר השוואה עם התוצאות הסופיות, להעריך את הציון. בתום כל בחינה יש להשלים את השאלות הנוספות.
  • שלב 3 - לפתור את בחינות 19-20 ולתת ציון, כאילו הייתה זו בחינת הבגרות עצמה.
  בהצלחה בבחינת הבגרות
 • ספר זה נועד לסייע בהכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה. בספר הושקעה מחשבה רבה על מנת שהמבחנים שבו יכסו את כל החומר הנדרש - בהיקפו, במבנה כל שאלה וברמת השאלות. בספר יש 20 בחינות עם פתרונות סופיים. שיטת הלימוד המומלצת:
  • שלב 1 - לפתור את 10 הבחינות הראשונות ללא בחירה.
  • שלב 2 - לפתור את בחינות 11-18 עם בחירה, ולאחר השוואה עם התוצאות הסופיות, להעריך את הציון. בתום כל בחינה יש להשלים את השאלות הנוספות.
  • שלב 3 - לפתור את בחינות 19-20 ולתת ציון, כאילו הייתה זו בחינת הבגרות עצמה.
  בהצלחה בבחינת הבגרות
 • ספר זה נועד לסייע בהכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה. בספר הושקעה מחשבה רבה על מנת שהמבחנים שבו יכסו את כל החומר הנדרש - בהיקפו, במבנה כל שאלה וברמת השאלות. בספר יש 20 בחינות עם פתרונות סופיים. שיטת הלימוד המומלצת:
  • שלב 1 - לפתור את 10 הבחינות הראשונות ללא בחירה.
  • שלב 2 - לפתור את בחינות 11-18 עם בחירה, ולאחר השוואה עם התוצאות הסופיות, להעריך את הציון. בתום כל בחינה יש להשלים את השאלות הנוספות.
  • שלב 3 - לפתור את בחינות 19-20 ולתת ציון, כאילו הייתה זו בחינת הבגרות עצמה.
  בהצלחה בבחינת הבגרות
 • ספר זה נועד לסייע בהכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה. בספר הושקעה מחשבה רבה על מנת שהמבחנים שבו יכסו את כל החומר הנדרש - בהיקפו, במבנה כל שאלה וברמת השאלות. בספר יש 20 בחינות עם פתרונות סופיים. שיטת הלימוד המומלצת:
  • שלב 1 - לפתור את 10 הבחינות הראשונות ללא בחירה.
  • שלב 2 - לפתור את בחינות 11-18 עם בחירה, ולאחר השוואה עם התוצאות הסופיות, להעריך את הציון. בתום כל בחינה יש להשלים את השאלות הנוספות.
  • שלב 3 - לפתור את בחינות 19-20 ולתת ציון, כאילו הייתה זו בחינת הבגרות עצמה.
  בהצלחה בבחינת הבגרות

דברו איתנו: 1800-85-85-85

תענו בבקשה על כל השאלות, שנדע איך לעזור

או בקמפוס הקרוב אליכם:

מדיה אנקורי

אחוזה 148, רעננה

מנהל: יואב לביא

אשת הקשר שלכם: מיטל

מייל: meital_r@ankori.co.il

טלפון: 09-7488296

סטודיו אנקורי

עזה 13, יפו

מנהלת הקמפוס: מירי ברגשטיין

אשת הקשר שלכם: רוני

מייל: roni_s@ankori.co.il

טלפון: 050-3314631

אנקורי תל אביב

טרומפלדור 30, תל אביב

מנהל הקמפוס: דיויד קלאר

אשת הקשר שלכם: ענתי

מייל: anati_c@ankori.co.il

טלפון: 03-6204990

אנקורי ירושלים

הרברט סמואל 1, כיכר ציון, ירושלים

מנהל הקמפוס: בר חריר

אשת הקשר שלכם: אושרית

מייל: oshrit_c@ankori.co.il

טלפון: 02-6222281

אנקורי ראשון לציון

פיק”א 21, ראשון לציון

מנהל הקמפוס: משה גרדוס

אשת הקשר שלכם: נסלי

מייל: neslie_ms@ankori.co.il

טלפון: 03-9501888

אנקורי פתח תקווה

אליעזר פרידמן 9, קניון סירקין, פתח תקווה

מנהל הקמפוס: יוסי שפרבר

איש הקשר שלכם: ליאור

מייל: lior_w@ankori.co.il

טלפון: 03-9045353

אנקורי רעננה

אחוזה 148, רעננה

מנהל הקמפוס: יואב לביא

אשת הקשר שלכם: מיטל

מייל: meital_r@ankori.co.il

טלפון: 09-7488296

אנקורי צפון

דרך עכו 6, קרית ביאליק

מנהלת הקמפוס: ורדית הלוי

אשת הקשר שלכם: אפרת

מייל: efrat_s@ankori.co.il

טלפון: 04-8491333

אנקורי אשדוד

הרצל 1, בניין היוניטרייד, אשדוד

מנהל הקמפוס: מירב וייס

אשת הקשר שלכם: טל

מייל: tal_h@ankori.co.il

טלפון: 08-8662746