י"ב

 • מתאים לתלמידי: שכבת י"א+י"ב מחבר: ד"ר אהובה אשמן מספר עמודים: 572 עמודים הספר מרכז את כל החומר הנדרש לשאלון 1281 של בחינת הבגרות בתנ''ך, על פי תכנית הלימודים החדשה והמעודכנת.
  • מלווה במפות, תרשימי זרימה ומילון מונחים
  • פירוש ראשני וניתוח ספרותי שיטתי בכל פרק
  • שאלות ותשובות לתרגול בסוף כל פרק
  • שאלונים במתכונת בחינת הבגרות, כולל מחוונים לתשובות

  תוכן העניינים

  חלק א': היסטוריוגרפיה - ספר מלכים
  • סופה של הממלכה המאוחדת
  • סיפורי אליהו
  • סופה של ממלכת הצפון
  • מסע סנחריב ליהודה
  • מלכות מנשה ואמון
  • רפורמת יאשיהו
  • סופה של ממלכת יהודה
  חלק ב נבואה
  • הנביא עמוס
  • הנביא ישעיהו
  • הנביא ירמיהו
  נושאים מסכמים
  • נביאי אמת ושקר
  • תגובות לחורבן ולשיבת ציון
  • חוק
  • חוכמה
   
 • שאלון: 001281 מחברת: ד"ר אהובה אשמן מספר עמודים: 308 עמודים ספר זה מרכז את כל החומר לבחינת הבגרות בתנ''ך על פי תכנית הלימודים החדשה שמתאימה לבחינות הבגרות בתנ''ך, 2 יחידות לימוד, 70%, מועד קיץ 2018, והוא משמש כספר לימוד תמציתי לבחינה. כל יחידת לימוד מלווה בתרשים זרימה, שתפקידו לסייע לכם לקשור בין מרכיבי הסיפור ולהבין את העלילה שנוצרת באמצעותם. כל פרק נפתח בעזרת סיכום קצר, שלאחריו תרשים זרימה של הפרק. הפרק מוגש בטבלה, שבצידה השמאלי מופיע הפרק המפורש ובצידה הימני מופיע ניתוח ממצה, המתמקד בקשיים הפרשניים בטקסט. לאחר טבלת הפירוש של הפרק מוצגות שאלות רבות לתרגול. התשובות לשאלות מופיעות בסוף כל נושא. תוכן עניינים
  • חלק א': היסטוריוגרפיה
   • פרק ראשון: סופה של הממלכה המאוחדת
   • פרק שני: סיפורי אליהו
   • פרק שלישי: סופה של ממלכת הצפון
   • פרק רביעי: מסע סנחריב ליהודה, 701 לפנה"ס
   • פרק חמישי: מלכות מנשה ואמון
   • פרק שישי: רפורמת יאשיהו, 621 לפנה"ס
   • פרק שביעי: סופה של ממלכת יהודה
  • חלק ב': נבואה
   • הנביא עמוס
   • הנביא ישעיהו
   • הנביא ירמיהו
  • נושאי חתך
   • נביאי אמת ושקר
   • תגובות לחורבן ולשיבת ציון
   • חוק
   • חכמה
  • שלושה שאלונים למבחני בגרות
 • שאלון: 036-371 מספר עמודים: 250 מחבר: עידו מרבך הספר כולל 15 מבחני מתכונת במכניקה, בנוסח הבגרות ובהתאם לתוכנית הלימודים שפירסם משרד החינוך. בנוסף מכיל הספר תקצירים לכל הנושאים שבהם עוסקת הבחינה, וכן דפי נוסחאות ונתונים. השאלות שמות דגש על צורות החשיבה הנדרשות, תוך יישום טכניקות מתמטיות ושילוב גרפים. כל הבחינות בספר כוללות פתרונות סופיים. בדפי השער של הפתרונות מופיע קישור בקוד QR, המוביל לקובץ עם פתרונות מלאים, כך שאתם מגובים לכל אורך הדרך בפתרונות מלאים ומפורטים לכל השאלות.
 • מתאים לתלמידי: שכבת י"א + י"ב מחבר: ארז כהן מספר עמודים: 371 עמודים ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד על פי תוכנית ההיבחנות החדשה של משרד החינוך. לספר ארבעה חלקים. חלק ראשון – סיכום חלק זה מכיל את כל הנוסחאות הנדרשות לפי פרקי הלימוד שבשאלון. חלק שני – בחינות מתכונת עם פתרון מלא חלק זה מכיל 10 בחינות עם פתרון מלא ומפורט. מומלץ לפתור את הבחינות הללו מבלי להתייחס לבחירה, ולהיעזר בפתרון המלא על מנת להיזכר בחומר הלימוד. חלק שלישי – בחינות מתכונת עם פתרון סופי חלק זה מכיל 20 בחינות עם פתרון סופי בלבד. פתרונות מלאים לחלק זה אפשר לבקש בפורום של אנקורי באתר האינטרנט שלנו. מומלץ לפתור בחינות אלה עם בחירה ולעמוד בלוחות הזמנים של בחינת הבגרות. אחרי כל מבחן, אנחנו ממליצים לך לבדוק את עצמך ובמידת הצורך לחזור שוב על החומר שהתקשית בו בעזרת הסיכום. מומלץ לך לעבור גם על התרגילים שלא בחרת ללא לחץ של זמן ולפתור אותם לשם תרגול נוסף. חלק רביעי – נוסחאות דפי הנוסחאות המחולקים בזמן בחינת הבגרות. הוספנו גם את הנוסחאון המורחב לתלמידים שזכאים להרחבה זו. אנחנו ממליצים לעבור על דפי הנוסחאות ולהכיר את הנוסחאות הרשומות שם. פעולה זו תחסוך זמן בחיפוש הנוסחה המתאימה ואיתורה בדף הנוסחאות בזמן בחינת הבגרות.
 • מתאים לתלמידי: שכבת י"א + י"ב מחבר: ארז כהן מספר עמודים: 448 עמודים ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד על פי תוכנית ההיבחנות החדשה של משרד החינוך. לספר ארבעה חלקים. חלק ראשון – סיכום חלק זה מכיל את כל הנוסחאות הנדרשות לפי פרקי הלימוד שבשאלון. חלק שני – בחינות מתכונת עם פתרון מלא חלק זה מכיל 10 בחינות עם פתרון מלא ומפורט. מומלץ לפתור את הבחינות הללו מבלי להתייחס לבחירה, ולהיעזר בפתרון המלא על מנת להיזכר בחומר הלימוד. חלק שלישי – בחינות מתכונת עם פתרון סופי חלק זה מכיל 20 בחינות עם פתרון סופי בלבד. פתרונות מלאים לחלק זה אפשר לבקש בפורום של אנקורי באתר האינטרנט שלנו. מומלץ לפתור בחינות אלה עם בחירה ולעמוד בלוחות הזמנים של בחינת הבגרות. אחרי כל מבחן, אנחנו ממליצים לך לבדוק את עצמך ובמידת הצורך לחזור שוב על החומר שהתקשית בו בעזרת הסיכום. מומלץ לך לעבור גם על התרגילים שלא בחרת ללא לחץ של זמן ולפתור אותם לשם תרגול נוסף. חלק רביעי – נוסחאות דפי הנוסחאות המחולקים בזמן בחינת הבגרות. הוספנו גם את הנוסחאון המורחב לתלמידים שזכאים להרחבה זו. אנחנו ממליצים לעבור על דפי הנוסחאות ולהכיר את הנוסחאות הרשומות שם. פעולה זו תחסוך זמן בחיפוש הנוסחה המתאימה ואיתורה בדף הנוסחאות בזמן בחינת הבגרות.
 • מתאים לתלמידי: שכבת י"א + י"ב מחבר: ארז כהן מספר עמודים: 302 עמודים ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד על פי תוכנית ההיבחנות החדשה של משרד החינוך. לספר ארבעה חלקים. חלק ראשון – סיכום חלק זה מכיל את כל הנוסחאות הנדרשות לפי פרקי הלימוד שבשאלון. חלק שני – בחינות מתכונת עם פתרון מלא חלק זה מכיל 10 בחינות עם פתרון מלא ומפורט. מומלץ לפתור את הבחינות הללו מבלי להתייחס לבחירה, ולהיעזר בפתרון המלא על מנת להיזכר בחומר הלימוד. חלק שלישי – בחינות מתכונת עם פתרון סופי חלק זה מכיל 20 בחינות עם פתרון סופי בלבד. פתרונות מלאים לחלק זה אפשר לבקש בפורום של אנקורי באתר האינטרנט שלנו. מומלץ לפתור בחינות אלה עם בחירה ולעמוד בלוחות הזמנים של בחינת הבגרות. אחרי כל מבחן, אנחנו ממליצים לך לבדוק את עצמך ובמידת הצורך לחזור שוב על החומר שהתקשית בו בעזרת הסיכום. מומלץ לך לעבור גם על התרגילים שלא בחרת ללא לחץ של זמן ולפתור אותם לשם תרגול נוסף. חלק רביעי – נוסחאות דפי הנוסחאות המחולקים בזמן בחינת הבגרות. הוספנו גם את הנוסחאון המורחב לתלמידים שזכאים להרחבה זו. אנחנו ממליצים לעבור על דפי הנוסחאות ולהכיר את הנוסחאות הרשומות שם. פעולה זו תחסוך זמן בחיפוש הנוסחה המתאימה ואיתורה בדף הנוסחאות בזמן בחינת הבגרות.
 • מתאים לתלמידי: שכבת י"א + י"ב מחבר: ארז כהן מספר עמודים: 381 עמודים ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד על פי תוכנית ההיבחנות החדשה של משרד החינוך. לספר ארבעה חלקים. חלק ראשון – סיכום חלק זה מכיל את כל הנוסחאות הנדרשות לפי פרקי הלימוד שבשאלון. חלק שני – בחינות מתכונת עם פתרון מלא חלק זה מכיל 10 בחינות עם פתרון מלא ומפורט. מומלץ לפתור את הבחינות הללו מבלי להתייחס לבחירה, ולהיעזר בפתרון המלא על מנת להיזכר בחומר הלימוד. חלק שלישי – בחינות מתכונת עם פתרון סופי חלק זה מכיל 20 בחינות עם פתרון סופי בלבד. פתרונות מלאים לחלק זה אפשר לבקש בפורום של אנקורי באתר האינטרנט שלנו. מומלץ לפתור בחינות אלה עם בחירה ולעמוד בלוחות הזמנים של בחינת הבגרות. אחרי כל מבחן, אנחנו ממליצים לך לבדוק את עצמך ובמידת הצורך לחזור שוב על החומר שהתקשית בו בעזרת הסיכום. מומלץ לך לעבור גם על התרגילים שלא בחרת ללא לחץ של זמן ולפתור אותם לשם תרגול נוסף. חלק רביעי – נוסחאות דפי הנוסחאות המחולקים בזמן בחינת הבגרות. הוספנו גם את הנוסחאון המורחב לתלמידים שזכאים להרחבה זו. אנחנו ממליצים לעבור על דפי הנוסחאות ולהכיר את הנוסחאות הרשומות שם. פעולה זו תחסוך זמן בחיפוש הנוסחה המתאימה ואיתורה בדף הנוסחאות בזמן בחינת הבגרות.
 • מתאים לתלמידי: שכבת י"א + י"ב מחבר: ארז כהן מספר עמודים: 265 עמודים ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד על פי תוכנית ההיבחנות החדשה של משרד החינוך. לספר ארבעה חלקים. חלק ראשון – סיכום הסיכום מכיל את כל חומר הלימוד של השאלון 035803, כולל נוסחאות ושיטות לפתרון תרגילים. הסיכום מכיל הרבה דוגמאות שפתורות באופן מלא. תוכל להיעזר בסיכום ולרענן את ידיעותיך בכל פרקי הלימוד השונים. חלק שני – בחינות מתכונת עם פתרון מלא חלק זה מכיל 10 בחינות עם פתרון מלא ומפורט. מומלץ לפתור את הבחינות הללו מבלי להתייחס לבחירה, ולהיעזר בפתרון המלא על מנת להיזכר בחומר הלימוד. חלק שלישי – בחינות מתכונת עם פתרון סופי חלק זה מכיל 20 בחינות עם פתרון סופי בלבד. פתרונות מלאים לחלק זה אפשר לבקש בפורום של אנקורי באתר האינטרנט שלנו. מומלץ לפתור בחינות אלה עם בחירה ולעמוד בלוחות הזמנים של בחינת הבגרות. אחרי כל מבחן, אנחנו ממליצים לך לבדוק את עצמך ובמידת הצורך לחזור שוב על החומר שהתקשית בו בעזרת הסיכום. מומלץ לך לעבור גם על התרגילים שלא בחרת ללא לחץ של זמן ולפתור אותם לשם תרגול נוסף. חלק רביעי – נוסחאות דפי הנוסחאות המחולקים בזמן בחינת הבגרות. הוספנו גם את הנוסחאון המורחב לתלמידים שזכאים להרחבה זו. אנחנו ממליצים לעבור על דפי הנוסחאות ולהכיר את הנוסחאות הרשומות שם. פעולה זו תחסוך זמן בחיפוש הנוסחה המתאימה ואיתורה בדף הנוסחאות בזמן בחינת הבגרות.
 • מתאים לתלמידי: שכבת י"א + י"ב מחבר: ארז כהן מספר עמודים: 307 עמודים ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד על פי תוכנית ההיבחנות החדשה של משרד החינוך. לספר ארבעה חלקים. חלק ראשון – סיכום הסיכום מכיל את כל חומר הלימוד של השאלון 035803, כולל נוסחאות ושיטות לפתרון תרגילים. הסיכום מכיל הרבה דוגמאות שפתורות באופן מלא. תוכל להיעזר בסיכום ולרענן את ידיעותיך בכל פרקי הלימוד השונים. חלק שני – בחינות מתכונת עם פתרון מלא חלק זה מכיל 10 בחינות עם פתרון מלא ומפורט. מומלץ לפתור את הבחינות הללו מבלי להתייחס לבחירה, ולהיעזר בפתרון המלא על מנת להיזכר בחומר הלימוד. חלק שלישי – בחינות מתכונת עם פתרון סופי חלק זה מכיל 20 בחינות עם פתרון סופי בלבד. פתרונות מלאים לחלק זה אפשר לבקש בפורום של אנקורי באתר האינטרנט שלנו. מומלץ לפתור בחינות אלה עם בחירה ולעמוד בלוחות הזמנים של בחינת הבגרות. אחרי כל מבחן, אנחנו ממליצים לך לבדוק את עצמך ובמידת הצורך לחזור שוב על החומר שהתקשית בו בעזרת הסיכום. מומלץ לך לעבור גם על התרגילים שלא בחרת ללא לחץ של זמן ולפתור אותם לשם תרגול נוסף. חלק רביעי – נוסחאות דפי הנוסחאות המחולקים בזמן בחינת הבגרות. הוספנו גם את הנוסחאון המורחב לתלמידים שזכאים להרחבה זו. אנחנו ממליצים לעבור על דפי הנוסחאות ולהכיר את הנוסחאות הרשומות שם. פעולה זו תחסוך זמן בחיפוש הנוסחה המתאימה ואיתורה בדף הנוסחאות בזמן בחינת הבגרות.
 • מחברת: עדנה כהן שאלון: 037381 מספר עמודים: 302 עמודים הספר מסכם את חומר הלימוד הנדרש לבחינת הבגרות בכימיה 70% ל-5 יח"ל. לספר מצורפות 7 בחינות בסגנון בחינות הבגרות, כולל תשובות מפורטות. כמו כן מצורף דף נוסחאות שיינתן במהלך הבחינה לכל הנבחנים.

  נושאי הלימוד

  • מבנה האטום והטבלה המחזורית
  • מבנה וקישור
  • היבטים כמותיים בכימיה
  • חמצון חיזור
  • חומצות ובסיסים
  • כימיה ואנרגיה
 • מתאים לתלמידי: תיכון בלבד מחבר: חיה קלין, טלי גונן־טרייסטמן מספר עמודים: 400 עמודים הספר מתחלק לשלושה חלקים: חלק ראשון הסבר על מבנה הבחינה. בחלק זה נתיידד עם שלושת החלקים המרכיבים את הבחינה. נכיר את סוגי השאלות ומיומנויות החשיבה השונות ונצייד אתכם בהמלצות וטיפים כדי להשיג את מירב הנקודות. חלק שני נתמקד ביצירות שאתם צריכים להכיר לפי תוכנית הלימודים:
  • 3 סיפורים
  • 2 שירים
  • מחזה או רומן
  עבור כל יצירה תמצאו תקציר, אוצר מילים מומלץ, ושאלות ותשובות לסוגי השאלות המופיעות בבחינה:
  • LOTS
  • HOTS
  • Extended HOTS
  • Bridging Text and Context
  חלק שלישי בחינות ופתרונות
 • מתאים לתלמידי: תיכון בלבד מחברים: אורן בכר, תמר־נעה אלשוילי מספר עמודים: 176 עמודים בבחינת הבגרות באנגלית שאלון D ל-4 יח"ל, זו קיימות שתי תוכניות לימוד שונות, המוגדרות כ-Option 1 ו-Option 2. חשוב שתתייחסו ליצירות הנכללות בתוכנית הלימוד של בית ספרכם. יש להיצמד לאחת משתי תוכניות הלימוד. כמו כן, שימו לב שבשאלון זה רוב היצירות חופפות. בבחינת הבגרות יש בחירה בין שתי יצירות שאינן מאותה תוכנית לימודים.  

דברו איתנו: 1800-85-85-85

תענו בבקשה על כל השאלות, שנדע איך לעזור

או בקמפוס הקרוב אליכם:

מדיה אנקורי

אחוזה 148, רעננה

מנהל: יואב לביא

אשת הקשר שלכם: מיטל

מייל: meital_r@ankori.co.il

טלפון: 09-7488296

סטודיו אנקורי

עזה 13, יפו

מנהלת הקמפוס: מירי ברגשטיין

אשת הקשר שלכם: רוני

מייל: roni_s@ankori.co.il

טלפון: 050-3314631

אנקורי תל אביב

טרומפלדור 30, תל אביב

מנהל הקמפוס: דיויד קלאר

אשת הקשר שלכם: ענתי

מייל: anati_c@ankori.co.il

טלפון: 03-6204990

אנקורי ירושלים

הרברט סמואל 1, כיכר ציון, ירושלים

מנהל הקמפוס: בר חריר

אשת הקשר שלכם: אושרית

מייל: oshrit_c@ankori.co.il

טלפון: 02-6222281

אנקורי ראשון לציון

פיק”א 21, ראשון לציון

מנהל הקמפוס: משה גרדוס

אשת הקשר שלכם: נסלי

מייל: neslie_ms@ankori.co.il

טלפון: 03-9501888

אנקורי פתח תקווה

אליעזר פרידמן 9, קניון סירקין, פתח תקווה

מנהל הקמפוס: יוסי שפרבר

איש הקשר שלכם: ליאור

מייל: lior_w@ankori.co.il

טלפון: 03-9045353

אנקורי רעננה

אחוזה 148, רעננה

מנהל הקמפוס: יואב לביא

אשת הקשר שלכם: מיטל

מייל: meital_r@ankori.co.il

טלפון: 09-7488296

אנקורי צפון

דרך עכו 6, קרית ביאליק

מנהלת הקמפוס: ורדית הלוי

אשת הקשר שלכם: אפרת

מייל: efrat_s@ankori.co.il

טלפון: 04-8491333

אנקורי אשדוד

הרצל 1, בניין היוניטרייד, אשדוד

מנהל הקמפוס: מירב וייס

אשת הקשר שלכם: טל

מייל: tal_h@ankori.co.il

טלפון: 08-8662746