מתאים לתלמידי: שכבת י"א+י"ב מחבר: ד"ר אהובה אשמן מספר עמודים: 572 עמודים הספר מרכז את כל החומר הנדרש לשאלון 1281 של בחינת הבגרות בתנ''ך, על פי תכנית הלימודים החדשה והמעודכנת.
 • מלווה במפות, תרשימי זרימה ומילון מונחים
 • פירוש ראשני וניתוח ספרותי שיטתי בכל פרק
 • שאלות ותשובות לתרגול בסוף כל פרק
 • שאלונים במתכונת בחינת הבגרות, כולל מחוונים לתשובות

תוכן העניינים

חלק א': היסטוריוגרפיה - ספר מלכים
 • סופה של הממלכה המאוחדת
 • סיפורי אליהו
 • סופה של ממלכת הצפון
 • מסע סנחריב ליהודה
 • מלכות מנשה ואמון
 • רפורמת יאשיהו
 • סופה של ממלכת יהודה
חלק ב נבואה
 • הנביא עמוס
 • הנביא ישעיהו
 • הנביא ירמיהו
נושאים מסכמים
 • נביאי אמת ושקר
 • תגובות לחורבן ולשיבת ציון
 • חוק
 • חוכמה