באנקורי מאמינים בך, בייחוד שלך וביכולת שלך להצליח.
אנחנו מזמינים אותך להעיז ולבחור להצליח.
באנקורי לא מוותרים עליך ולא מוותרים לך.
אנחנו שומרים תמיד על זכותך למיצוי עצמי ולהישגים.
חשוב לנו שתאמין בעצמך. זו היכולת שלך. אנחנו כאן על מנת לאפשר לך ולשמור עליך בדרך.
תמיד נפעל ונהיה בעדך, לא נגדך.

ערכי הליבה של אנקורי

רשת אנקורי תפעל ותנוהל על פי ערכי הליבה שלה: