חדשות היום יום בסטודיו אנקורי

שגרת הלמידה בסטודיו אנקורי חשובה ומשמעותית לא פחות מרגעי השיא המלווים את הלמידה. בחודש האחרון הוקם "צוות יוזם", אליו התנדבו נציגם מכל הכיתות. מטרתו של הצוות היא ליצור פעילויות ומיזמים לפיתוח קהילת בית הספר. המיזם נפתח בציון 'יום המורה'. הצוות אסף את התלמידים לכתוב למורים ברכות ומילים אישיות והתלמידים שמחו להביע את חיבתם הרבה. המורים זכו במילים חמות ונעטפו בחום ואהבה מצד התלמידים.
פעילות נוספת שהגה הצוות היוזם היא פעילות בית ספרית לחנוכה. ביום רביעי, יצאו תלמידי כיתות ז' וח' 'לבית אבות צהלון' ביפו להדלקת נרות ופעילות משותפת עם הדיירים. בסוף היום ציינו את החג בהדלקת נר משותפת בבית הספר עם שירים וסופגניות.
בימים אלה, קורם עור וגידים בבית הספר גם מרכז למידה, בהנחייתו של לאו זק, מחנך כיתה ט' 2, מורה למתמטיקה והרכז החברתי של הסטודיו. בפרויקט נעשו חיבורים בין תלמידי כיתות י"א לתלמידי כיתות ז', וכחלק ממסגרת מעורבות חברתית, יפגשו התלמידים הבוגרים עם התלמידים הצעירים אחת לשבועיים לתגבור וחיזוק לימודי. לכל תלמיד תיבנה תכנית שמתאימה לו, בין אם זה חיזוק במתמטיקה או חיזוק בשפה. המפגשים ייעשו בזמן ובקצב שייקבע וינוהל על-ידם. במהלך השנה תיעשה רפלקציה עם הבוגרים, לדיוק והעשרת המפגשים.
מחכה לנו עוד עושר רב של עשייה משותפת במהלך השנה: טיול שנתי מפתיע, סדנאות, מסיבת פורים, שבועות סטודיו כשבסופם ימי כיף, ועוד אירועים בית-ספריים משמחים. בנוסף, כבכל שנה, תערוכה רב תחומית בכל חללי בית הספר. רשמו לפניכם – 31.1 הפתיחה.
יש למה לצפות!