פתרון בחינת בגרות בכימיה, 2014

מקצוע פרטים קובץ אודיו
כימיה 5 יחידות
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/Chem5pS14Que.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/Chem5pS14Sol.pdf“>להורדת הפתרון
כימיה 3 יחידות
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/Chem3pS14Que.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/Chem3pS14Sol.pdf“>להורדת הפתרון