פתרון בחינת בגרות בכימיה, 2015

מקצוע פרטים קובץ אודיו
כימיה 5 יחידות
2015
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_s_chemistry_37303_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_s_chemistry_37303_a.pdf“>להורדת הפתרון
כימיה 3 יחידות
2015
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_s_chemistry_37201_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_s_chemistry_37201_a.pdf“>להורדת הפתרון