פתרון בחינת בגרות בכימיה, 2016

מקצוע פרטים קובץ אודיו
כימיה 37381
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_s_chemistry_37381_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_s_chemistry_37381_a.pdf“>להורדת הפתרון
כימיה 37303
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_s_chemistry_37303_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_s_chemistry_37303_a.pdf“>להורדת הפתרון
כימיה 37201
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_s_chemistry_37201_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_s_chemistry_37201_a.pdfdf“>להורדת הפתרון