פתרון בחינת בגרות בכימיה, 2017

מקצוע פרטים קובץ אודיו
כימיה 37303
2017
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/05/2017s_Chemistry_037303_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/05/2017s_Chemistry_037303_a.pdf“>להורדת הפתרון
כימיה 37201
2017
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/05/2017s_Chemistry_037201_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/05/2017s_Chemistry_37201_a.pdf“>להורדת הפתרון