פתרון בחינת בגרות בכימיה, 2018

מקצוע פרטים קובץ אודיו
כימיה 37282
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/06/2018s_chem_37282_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/06/2018s_chem_37282_a.pdf“>להורדת הפתרון
כימיה 37381
2018
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/06/2018s_chem_37381_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2018/06/2018s_chem_37381_a.pdf“>להורדת הפתרון