פתרון בחינת בגרות בלשון, 2014

מקצוע פרטים קובץ אודיו
לשון לשון ב'
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/HebLangBS14Quefix.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/HebLangBS14Sol.pdf“>להורדת הפתרון
לשון לשון ב' מותאם
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/HebLangBAdjS14Sol.pdf“>להורדת הפתרון
לשון לשון א'
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/Heb_Lang_A_S14_Que.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/HebLangAS14Sol.pdf“>להורדת הפתרון