מין, מגדר ומיניות

חלק ניכר מגיל ההתבגרות עוסק בצורך של המתבגרים להגדיר מיהם; מהי האישיות שלהם? מה הן החוזקות והחולשות שלהם? במה הם נבדלים מההורים שלהם? חלק מהחקירה העצמית הזאת סובב סביב מגדר, מין ומיניות, שתופסים חלק משמעותי בחייהם.
הצוות החינוכי באנקורי צפון עבר בשנת הלימודים הקודמת השתלמות בנושא מיניות ובשנה זו יצרנו סדנת מין, מגדר ומיניות לתלמידים. הסדנה נועדה לאפשר לתלמידים לדון בנושא וללמוד אותו. חלק מהנושאים הנידונים בסדנה הוא הגדרת הנורמות המגדריות שהחברה מכתיבה לנו, המשמעות של היותי בן או בת, הציפיות המגדריות, הקשיים שעולים מתוך הציפיות המגדריות ועד כמה אנחנו יכולים או רוצים לאתגר אותם. הסדנה עסקה גם בהכרות עם המשפט הפלילי בנושא הטרדה ופגיעה מינית, מהו ההליך המשפטי ומהם מעגלי התמיכה הקיימים במידת הצורך. הסדנה הייתה חווייתית והתלמידים שיתפו רבות מעולמם.
אין לי ספק שהשיח המוגן, הפתוח והמכבד העניק מקום מאפשר להעלות שאלות, חששות, מחשבות ולשתף אחד את השנייה ואת הצוות החינוכי בחוויות משמעותיות שמלוות את התלמידים בחיי היום יום.