מרכז הלמידה בקמפוס

אחד הדברים שחשובים לנו ביותר הוא לייצר אפשרויות למידה מותאמות ומדוייקות לכל תלמיד, כדי לקדם כל אחד ואחת ליעדים אליהם הם שואפים, על פי רמתם ויכולותיהם.

כדי לעשות זאת הקמנו מרכז למידה בבית הספר, בו נפגשים התלמידים בקבוצות קטנות ללמידה פרטנית עם המורים. בנוסף התלמידים מחולקים לקבוצות הנפגשות עם רווית בן זוהר, ללמידת אסטרטגיות למידה. המרכז נבנה עם חשיבה והשקעה רבה, מתוך רצון ליצור מקום שבו מתקיימת אווירה המתאימה ביותר ללמידה אישית בחוויה אחרת.

במקביל לפתיחת מרכז הלמידה לתלמידים, צוות המורים עובר השנה השתלמות בנושא כלי הוראה וגיוונם תוך התמקדות בהתבוננות רחבה על דרכי למידה מגוונות והוראה מותאמת בהתאם.