יום סיור ביד ושם

שכבת יא' ערכה יום לימודים במרכז יד ושם בירושלים כהכנה מרוכזת לקראת הבגרות בהיסטוריה והמסע לפולין, וכדרך בלתי אמצעית לחשוף את התלמידים לאירוע היסטורי משמעותי ביותר. .

הביקור ביד ושם התמקד בשני נושאים מרכזיים בבחינת הבגרות:

  1. המרד בשואה.
  2. תנאי החיים בגטו.

היום נפתח בסיור מקיף במוזיאון בליווי מדריך. התלמידים היו מרותקים, שאלו שאלות והתעכבו על המיצגים השונים. אחד התלמידים אמר: "פתאום הבנתי יותר את המושג 'שואה'".

מסיירים ביד ושם