ערב לחטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן

תלמידי הקמפוס ראיינו קשישים ב"מסר" מרכז יום לקשיש, במסגרת נושא התפתחות אישית ומעורבות חברתית בקמפוס.

במסגרת הפרוייקט, התלמידים התמקדו בסיפור חטיפת ילדי תימן, מזרח והבלקן.

הנה כמה מהראיונות