עונת גבולות
בעונת גבולות בדקנו את הגבולות של ז'אנרים שונים בשירה. התחלנו בסונטה, וזיהינו את החוקים והגבולות של הסונטה בעזרת שתי סונטות של לאה גולדברג מתוך המחזור "אהבתה של תרזה די-מון". לסיום הדיון הזה, הילדים כתבו בעצמם בית של סונטה (4 שורות וחריזה בין השורה הראשונה לאחרונה, ובין השניה לשלישית), ודיברנו על היתרונות והחסרונות של התבניתיות הברורה של צורת השירה הזו, על האופן שהתבנית תורמת לתהליך היצירתי ועל ההיבטים המגבילים שלה.
לאחר מכן עברנו לשירה מודרנית, וניסינו לפענח מהם החוקים, הגבולות והכללים של השירה המודרנית, שפורעת את גבולות השירה הקלאסית, בעזרת השיר "אומץ" של יונתן גפן.

עונת מציאות
בעונה זו התמקדנו בסיפורים ריאליסטיים. קראנו יחד את הסיפור "סרוויס צ'כי" של יעקב שבתאי, ודיברנו על על התקופה (שנות ה-50), על החינוך של פעם, על האלמנטים האוטוביוגרפיים בסיפור, ועל ההיבט הסוציואקונומי שמשחק תפקיד חשוב. לאחר התיווך שעזר להם קצת לעכל, למדנו על מאפייני הסיפור הקצר ופירקנו את הסיפור למבנה שלו.