עונת גבולות 

בעונת גבולות התעסקנו בגבולות פיזיים של חציית קו, ממקום אחד למשנהו, ממרחב של אינדיבדואל אחד למרחב של אינדיבדואל שני. נגענו גם בגבולות פסיכולוגיים – מה הם הדברים הפנימיים או החיצוניים שמונעים ממני לבצע פעולה כלשהי או לממש מטרה פרטית שלי. ניסינו לחקור את אלה בסצנות פרפורמטיביות מופשטות יותר.

כמו כן יצאנו מגבולות הכיתה וחקרנו פעולות תלויות מקום ואילו רגשות מעוררים פינות וקווים ארכיטקטוניים שונים במרחב בית הספר. התלמידים יצרו דימויים סטטיים וסצנות תנועתיות מגוונות המבטאים מצבים רגשיים המוכתבים מהחללים השונים ולקחו את כולנו לסיורים מקוריים שיצרו. במהלכם הציגו, שיתפו או הפעילו את הקהל באירוע פרפורמטיבי בעל אמירה חברתית תרבותית.

סיימנו את העונה בצפייה בתיאטרון תלוי מקום (site specific) שנעשו במרחבים שונים של המציאות שלנו, ודנו בעבודות שיוצאות מגבולות התאטרון להקשר של המציאות בה הן נעשו, הכנה לעונת מציאות.

עונת מציאות

התחלנו בבדיקה של החפצים היומיומיים שלנו והקולות שאנחנו משמיעים בעזרתם כדי להפגין את הנוכחות שלנו במציאות. מהקולות האלו יצרנו סצינות שכוללות קונפליקט, כשכל הדיאלוג הרגשי נעשה באמצעות השמעת קול דרך החפצים. כך בדקנו איזה סאונד יש לכעס, לחוסר סבלנות, לתחינה, לחנפנות ומה המקצב המאפיין כל אחד מהרגשות. 

המשכנו עם הקשבה לקולות חוץ. כל תלמיד האזין לקולות בחוץ והקליט את אלו שמשכו את תשומת ליבו. לאחר מכן יצרנו שילוב של גורמי סאונד עם דימויים ליצירת מכלול מציאותי-פרפורמטיבי.