קמפוס ראשון לציון פתח השנה מגמת תאטרון ייחודית לתלמידי כיתות ט'-י', שתעסוק בחיבור שבין תאטרון לחברה.

במסגרת מגמת "תיאטרון קהילתי-חברתי", ילמדו התלמידים את ההיבטים התאורטיים והמעשיים של השילוב בין תאטרון כאמנות לבין תאטרון כיוצר מציאות. התכנית תעסוק בשאלות, תהיות ונושאים חברתיים הלקוחים מחיי היום-יום אשר לאורך השנה יגובשו ליצירות ויוצגו מול תלמידי בית הספר, הוריהם ובעתיד בפני הקהל הרחב. המגמה תאפשר לתלמידים לגבש מחשבה עצמאית של שיקולי דעת,רגישות מוסרית לצד מודעות ומעורבות אזרחית, חברתית פוליטית וסביבתית.

"מדובר בתאטרון שמצטט מן המציאות ומהווה כלי ללמידה ובדיקה של מוסכמויות חברתיות", מציין קובי יצחק, רכז המגמה בקמפוס. "התאטרון החברתי מדגיש את החיבור שבין תאטרון לחברה, ויצירותיו עוסקות בסוגיות שמעסיקות את בני הנוער. הוא יכול להוות יצירת עזר להבנת יסודותיה ועקרונותיה של הקהילה, ומנגד גם תרגיל ליצירת חיי שיתוף".

משה גרדוס, מנהל קמפוס אנקורי ראשון לציון מוסיף: "הקמת מגמה זו בקמפוס אנקורי ראשל"צ, הופכת את התאטרון לנושא חשוב ומרכזי בחינוך ובהוראה. תכניתה הייחודית מתמקדת בתאטרון כאמצעי חינוכי מובהק ורב תחומי שניתן לבחון מהיבטים שונים כמו: פסיכולוגיים, אסתטיים, יצירתיים וחברתיים. בניגוד למגמות תאטרון אחרות, תלמידי המגמה יוכלו לחשוף את הנושאים שמעסיקים אותם ולהציג אותם על הבמה".

theatre_3

theatre_2

theatre_1

theatre_4