פתרון בחינת בגרות בתנ”ך, 2014

מקצוע פרטים קובץ אודיו
תנ''ך 2212
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/שאלון-2212.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/פתרון-2212.pdf“>להורדת הפתרון
תנ''ך 2116
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/שאלון-2116.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/פתרון-2116.pdf“>להורדת הפתרון
תנ''ך 2115
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/שאלון-2115.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/פתרון-2115.pdf“>להורדת הפתרון
תנ''ך 2112
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/שאלון-2112.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/פתרון-2112.pdf“>להורדת הפתרון
תנ''ך 2104
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/שאלון-2104.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/פתרון-2104.pdf“>להורדת הפתרון
תנ''ך 2103
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/שאלון-2103.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/פתרון-2103.pdf“>להורדת הפתרון
תנ''ך 1206
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/BibleS14206Que.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/BibleS14206Sol.pdf“>להורדת הפתרון
תנ''ך 1205
2014
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/BibleS14205Que.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/BibleS14205Sol.pdf“>להורדת הפתרון