פתרון בחינת בגרות בתנ”ך, 2015

מקצוע פרטים קובץ אודיו
תנ''ך 1206
2015
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_s_bible_1206_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_s_bible_1206_a.pdf“>להורדת הפתרון
תנ''ך 1206
2015
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_w_bible_1206_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2015_w_bible_1206_a.pdf“>להורדת הפתרון