פתרון בחינת בגרות בתנ”ך, 2016

מקצוע פרטים קובץ אודיו
תנ''ך 1281
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_S_Bible_1281_Q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_S_Bible_1281_a.pdf“>להורדת הפתרון
תנ''ך 1206
2016
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_S_Bible_1206_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_S_Bible_1206_a.pdf“>להורדת הפתרון
תנ''ך 1203
2016
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_w_bible_1203_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_w_bible_1203_a.pdf“>להורדת הפתרון