פתרון בחינת בגרות בתנ”ך, 2017

מקצוע פרטים קובץ אודיו
תנ''ך 70%
2017
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/2017s_bible_70_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/2017s_bible_70_a.pdf“>להורדת הפתרון
תנ''ך 30%
2017
מועד: קיץ
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/2017s_bible_30_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/07/2017s_bible_30_a.pdf“>להורדת הפתרון
תנ''ך 1281
2017
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_S_Bible_1281_Q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_S_Bible_1281_a.pdf“>להורדת הפתרון
תנ''ך 1206
2017
מועד: חורף
https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_S_Bible_1206_q.pdf“>להורדת השאלון https://ankori.co.il/wp-content/uploads/2017/03/2016_S_Bible_1206_a.pdf“>להורדת הפתרון