מספר שאלון: 20% | שנה: 2018 | מקצוע: אזרחות | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון

אודיו: