מספר שאלון: | שנה: 2024 | מקצוע: לשון | מועד: חורף

להורדת השאלון להורדת הפתרון