מספר שאלון: 57381 | שנה: 2021 | מקצוע: גיאוגרפיה | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון