מספר שאלון: 57282 | שנה: 2019 | מקצוע: גיאוגרפיה | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון

אודיו: