מספר שאלון: 40% | שנה: 2018 | מקצוע: גיאוגרפיה | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון

אודיו: