מספר שאלון: 57282 40% | שנה: 2024 | מקצוע: גיאוגרפיה | מועד:

להורדת השאלון להורדת הפתרון