מספר שאלון: 57381 60% | שנה: 2024 | מקצוע: גיאוגרפיה | מועד:

להורדת השאלון להורדת הפתרון