מספר שאלון: 60% | שנה: 2018 | מקצוע: גיאוגרפיה | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון

אודיו: