מספר שאלון: 22262 | שנה: 2021 | מקצוע: היסטוריה | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון