מספר שאלון: 22262 | שנה: 2022 | מקצוע: היסטוריה | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון