מספר שאלון: 22262 | שנה: 2023 | מקצוע: היסטוריה 30% | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון