מספר שאלון: 22262 | שנה: 2023 | מקצוע: היסטוריה | מועד: חורף

להורדת השאלון להורדת הפתרון