מספר שאלון: 22282 | שנה: 2019 | מקצוע: היסטוריה | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון