מספר שאלון: 70% | שנה: 2018 | מקצוע: היסטוריה | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון