מספר שאלון: 22261 | שנה: 2022 | מקצוע: היסטוריה | מועד: חורף

להורדת השאלון להורדת הפתרון