מספר שאלון: 11241 | שנה: 2023 | מקצוע: לשון | מועד: חורף

להורדת השאלון להורדת הפתרון