מספר שאלון: 11282 | שנה: 2023 | מקצוע: לשון | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון