מספר שאלון: 30% - 11282 | שנה: 2019 | מקצוע: לשון | מועד: חורף

להורדת השאלון להורדת הפתרון

אודיו: