מספר שאלון: 70% | שנה: 2018 | מקצוע: לשון | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון

אודיו: