מספר שאלון: 70% - 11281 | שנה: 2019 | מקצוע: לשון | מועד: חורף

להורדת השאלון להורדת הפתרון

אודיו: