מספר שאלון: 807 | שנה: 2018 | מקצוע: מתמטיקה | מועד: ב'

להורדת השאלון להורדת הפתרון