מספר שאלון: 802 | שנה: 2019 | מקצוע: מתמטיקה | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון