מספר שאלון: 8282 | שנה: 2020 | מקצוע: ספרות 30% | מועד: חורף

להורדת השאלון להורדת הפתרון