מספר שאלון: 36382 | שנה: 2023 | מקצוע: פיזיקה חקר | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון