מספר שאלון: 36361 | שנה: 2023 | מקצוע: פיזיקה מכניקה | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון