מספר שאלון: 36382 | שנה: 2022 | מקצוע: פיזיקה | מועד: קיץ

להורדת השאלון להורדת הפתרון