מספר שאלון: 22281 70% | שנה: 2021 | מקצוע: היסטוריה 70% | מועד: חורף

להורדת השאלון להורדת הפתרון